Kunt u dit bericht niet goed lezen, bekijk het dan op onze website via http://www.bethshamar.nl/nieuwsbrief


Beste #surname# #name#,

Voortgaande ontwikkelingen binnen
Beth Shamar

Sinds onze oprichting van Beth Shamar is er een gestage groei geweest van het aantal cliënten, waar we vanzelfsprekend erg blij mee zijn. Dit betekent dat de we de bestaande groepen per 1 september jl. hebben gesplitst in een somatische groep en een psychogeriatrische groep.

Op maandag en donderdag wordt zorg en begeleiding verleend aan uitsluitend mensen die omwille van somatische aandoeningen dagverzorging, -verpleging en opvang nodig hebben. Alle overige dagen van de week (inclusief zaterdag) zijn bedoeld voor cliënten die om reden van een psychogeriatrische aandoening dagverzorging, -verpleging en opvang behoeven.

Wij zijn erg blij met deze stap, want met het huidige aanbod krijgt iedereen deelnemer de zorg die hij of zij verdient. Persoonlijke en warme zorg is verzekerd in onze kleinschalige groepen van 7 á 8 deelnemers.

Waarom wij voor differentiatie kiezen

Voortgaande ontwikkelingen binnen Beth Shamar

1. Het is onze vaste overtuiging dat veel cliënten met een somatische aandoening liever niet met een vorm van dementie worden geconfronteerd tijdens hun verblijf in een dagcentrum. Bij ons krijgen ze de garantie dat dit ook niet zal gebeuren. Bovendien kunnen we binnen onze programmering activiteiten 'op maat' presenteren om zo een zinvolle dagbesteding te kunnen aanbieden op niveau.

2. In een ongedifferentieerde setting kan de begeleiding niet optimaal zijn vanwege het grote verschil in competenties van de verschillende cliënten. Daarnaast is onze waarneming dat psychogeriatrische cliënten 'ondersneeuwen' in een 'gemixte groep'. De activiteiten op maat binnen een psychogeriatrische groep zijn therapeutisch, trainend, activerend en aangepast aan het niveau van de deelnemende ouderen.

Waarom wij voor kleinschaligheid kiezen

Voortgaande ontwikkelingen binnen Beth Shamar

Om oprechte, betrokken en excellente zorg en begeleiding te kunnen leveren is het belangrijk om rust en structuur te creëren. In een grote groep is het vrijwel onmogelijk om dit te bereiken met behoud van respect voor individuele autonomie en identiteit.

Daarnaast blijft Beth Shamar door haar kleinschaligheid een overzichtelijke organisatie. Daardoor kunnen wij u altijd snel en adequaat van dienst zijn. Indien u hierover vragen heeft, laat het ons weten. Uiteraard bent u ook van harte welkom om ons te bezoeken, zodat u uw vragen persoonlijk met ons kunt bespreken.


Over Beth Shamar

Beth Shamar is een algemeen christelijk centrum voor dagverzorging, dagbesteding en individuele begeleiding van ouderen.
Kenmerkend aan Beth Shamar is de kleinschalige, professionele, persoonlijke en warme zorg in een natuurlijke en groene omgeving.

Wist u dat...

- Beth Shamar BIG-geregistreerd is?
- Beth Shamar 5 dagen per week geopend is?

Adresgegevens

Beth Shamar
Grothelaan 1a
3737 RK Groenekan
T 0346 – 211 755
M 06 – 3892 2286
info@bethshamar.nl

Ga naar www.bethshamar.nl
Alle rechten voorbehouden. Copyright 2009 - 2011 Dagververzorgingscentrum Beth Shamar.
U ontvangt deze e-mail als relatie van Jan Moggré op het e-mailadres #e-mail#.
Wilt u onze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.