Voor wie

Beth Shamar respecteert de behoefte van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Op het moment dat ouderen behoefte hebben aan hulp, kunnen zij echter op onze steun rekenen. Ouderen kunnen één of meerdere dagen per week door ons verzorgd en begeleid worden. Daarnaast genieten onze deelnemers van een prachtige en authentieke omgeving.

Wanneer kiezen ouderen voor dagverzorging bij Beth Shamar?

Zij zijn verminderd zelfredzaam.
Ter ontlasting van familieleden en andere mantelzorgers.
Zij hebben een indicatie gekregen voor opname in een verzorgingshuis, maar willen daar niet naar toe.
Thuiszorg is wel goed geregeld, maar zij willen er ook wel eens uit.
Zij staan op de wachtlijst voor een verzorgingshuis (overbruggingszorg).
De overgang van het ziekenhuis naar thuis is te groot.

“Speciaal voor deelnemers die een indicatie hebben gekregen voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis, maar dat niet willen, is Beth Shamar een bijzonder goed alternatief. Ouderen kunnen bijvoorbeeld enkele dagen per week naar ons dagverzorgingscentrum komen en daarnaast reguliere thuiszorg krijgen.”

Beth Shamar heeft een thuiszorgondersteunende functie. Familieleden en andere mantelzorgers worden ontlast wanneer de deelnemer bij ons is. U krijgt even ademruimte zodat u de zorg voor bijvoorbeeld uw familielid langer kunt volhouden. Op deze manier kan opname in een verzorgingshuis langdurig worden uitgesteld.

Share |