Nieuwsflits

 

Klagen mag!

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer. Het uiten van een klacht kan in onze visie juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening. Klachten zien wij als suggesties voor verbetering. Onze medewerkers hebben geleerd dat op- en aanmerkingen van onze Cliënten of Familie en /of Mantelzorgers juist waardevol kunnen zijn. Een medewerker van ‘Beth Shamar’ hoort dan tenminste wat er leeft en hoe het werk nog beter kan gebeuren.

Hoe moet u een klacht indienen bij de Directie?

U dient uw klacht online of schriftelijk in m.b.v. het klachten formulier wat ook op deze pagina staat. U kunt het op 3 manieren aan ons doen toekomen nl:
  • U omschrijft in het klachtenformulier uw klacht en uw gegevens: naam, adres en telefoonnummer, vervolgens kunt u dit formulier opslaan en via e-mail aans ons verzenden: info@bethshamar.nl
  • U print het klachtenformulier uit en u omschrijft in het klachtenformulier uw klacht. U kunt uw brief dan per post versturen aan de Directie van ’Beth Shamar’. Adres: Grothelaan 1a 3737RK te Groenekan.
  • Indien de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid is afgedaan kunt u vervolgens gebruik maken van onze externe klachtenregeling en wordt uw klacht aan een extern en onafhankelijke instantie voorgelegd. Daarvoor is Beth Shamar is aangesloten bij het ‘Klachtenportaal Zorg’ Meer informatie over het indienen van een klacht bij onze externe klachtencommissie kunt u verkrijgen op het kantoor van ‘Beth Shamar’.

Documenten

Share |