Nieuwsflits

Zorg- en mensvisie

Warme zorg betekent voor ons meer dan alles inhoudelijk goed te regelen. Wij willen oprechte aandacht geven aan het welzijn van onze deelnemers en aansluiten bij hun wensen én belevingswereld. In onze huiselijke accommodatie zoeken wij naar een goede balans tussen de behoeften van de verschillende deelnemers en ons zorg- en begeleidingsaanbod.

Beth Shamar ziet ieder mens als uniek, gelijkwaardig en waardevol vanuit de algemeen christelijke identiteit. Onze visie is dat mensen een eenheid zijn met lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten. Omdat deze verschillende aspecten een wisselwerking op elkaar hebben houden wij daar rekening mee.

Wij respecteren eigen opvattingen van deelnemers over de inrichting en kwaliteit van hun leven. Beth Shamar zoekt altijd naar welzijn en welbevinden waarbij de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid van het individu centraal staan. Dit doen wij in samenspraak met onze deelnemers, hun vertegenwoordigers en hun sociale omgeving.

Share |