Nieuwsflits

Een persoonlijk woord van oprichter Jan Moggré:
De aanleiding tot oprichting van Beth Shamar

Beste Cliënten, Mantelzorgers en familieleden

Persoonlijke overweging

De aanleiding voor het ‘project’ Beth Shamar is erin gelegen dat ik gedurende mijn werk in de reguliere (ouderen)zorg en de vele gesprekken die ik met dementerende ouderen (en hun mantelzorgers) heb gevoerd tot de conclusie ben gekomen dat Cliënten vaak iets anders willen dan er wordt aangeboden in het reguliere V&V circuit. In al die gesprekken ging het vaak over individuele identiteit, respect, waardigheid en in je waarde gelaten worden.

Het is mijn overtuiging dat een Dagcentrum zoals Beth Shamar een werkelijke bijdrage levert aan mensen met dementie om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarom heb ik het Alzheimer Dagcentrum ‘Beth Shamar’ opgericht; om ‘specifiek en op maat’ tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van dementerende ouderen (en hun mantelzorgers).

Aanleiding

  1. De kerngedachte wordt gevormd door het idee dat ieder mens een eigen identiteit heeft en daarom ook een sociale en fysieke omgeving zoekt die bij hem of haar past.
  2. De tweede gedachte wordt gevormd door het feit dat bijna alle ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, het woord opname heeft een negatieve klank gekregen. Door enkele dagen per week naar dagverzorgingscentrum Beth Shamar te komen kan opname in een Verpleeghuis soms langdurig worden uitgesteld.
  3. De derde gedachte is dat ik er ten diepste van overtuigd ben dat mensen met dementie altijd in een kleinschalige en gestructureerde omgeving moeten worden opgevangen. Hoe groter de groep hoe groter de verwarring!
  4. Om bovenstaande gedachten en doelen te realiseren heb ik bewust gezocht naar een eenvoudige, authentieke en groene omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Maar ook een omgeving waar de herinnering en herkenning van ouderen tot zijn recht kan komen inclusief het besef van het jaarseizoen waarin we leven. (enviromental healing).
  5. Beth Shamar is een onafhankelijke private organisatie maar is tegelijkertijd ook uitdrukkelijk eenvoudig, laagdrempelig en kleinschalig waarbij iedere deelnemer die kiest voor onze identiteit en benadering van harte welkom is.
  6. Op het gebied van financiering ontstaan er steeds meer mogelijkheden om thuis te blijven wonen met ondersteuning. De keuzemogelijkheden voor de Cliënt nemen toe.
  7. Een laatste persoonlijke overweging is dat ik zelf ook graag anders wil werken, met de oprichting van Beth Shamar gaat een ultieme wens in vervulling om met dezelfde kunde en kennis veel dichter bij de Cliënt te staan en deze op een betrokken wijze te kunnen voorzien van de allerbeste, kleinschalige zorg en begeleiding aan mensen met dementie.

Ik hoop dat alle lezers herkenning hebben in datgene wat ik hierboven geschreven heb.

Jan Moggré

Share |