Nieuwsflits

 

Missie

Onze missie: “Het vormen van een algemeen christelijk centrum voor psychogeriatrische verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling van ouderen met dementie.”

Onze kernwaarden: professioneel, warm, veilig, verzorgd, kleinschalig en healing.

Mission statement

Alzheimercentrum Beth Shamar stelt zich ten doel om op een warme en betrokken wijze verzorging, begeleiding en behandeling te geven aan ouderen die verminderd zelfredzaam zijn ten gevolge van dementie. In onze visie is ligt de optimale groepsgrootte op acht á 9 deelnemers.

Wij willen onderscheidend zijn ten aanzien van alle reguliere soorten dagverzorging in verpleeg- of verzorgingshuizen. Dit doen wij door kleinschalige verzorging en begeleiding aan te bieden in groepsverband in een omgeving die niet aan een reguliere zorginstelling doet denken maar die de sfeer heeft van een huiskamer in een prachtige, groene en healing omgeving.

Wij richten ons op iedere oudere die zich herkent in de algemeen christelijke levensvisie en levensstijl. Tegelijkertijd sluiten we niemand buiten en is iedereen welkom die deze sfeer plezierig vindt met de daarbij horende waarden en normen.

Share |